MINISITRY NY ATITANY : Manazava ny tena marina eo
anatrehan'ny fanosoram-potaka azy.