Atsimon’ny nosy
Eo foana ny kere na mosary amin’ny distrika maromaro, indrindra ao Amboasary-Atsimo noho ny haintany. Intelo na inefatra latsaka fotsiny ny orana ohatra tao amin’io tanàna io tamin’ny taona lasa.