Valan’aretina kitrotro
Maro ny matin’ny kitrotro izay mamely distrika maro eto amin’ny nosy, toa an’Antananarivo, Ambato-Boeny ary Toamasina.