Fitsidiamparitrin’ ny Filoha :
Ny fitsidihana voalohany nataon’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina dia an’Ampanihy sy Beloha ao amin’ny faritra Androy ary nanomboka omaly 29 janoary 2019.