Beloha Androy :
Atomboka ny volana avrily izao ny fanamboarana fantsona lehibe hitarihana rano madio ho an’ ny vahoakan’ Androy, hoy ny filoham-pirenena tany an-toerana.