Fanarenana vakoka :
Vitaina alohan’ny 26 jona 2020 ny Lapan’ny Mpanjakavavy Manjakamiadana, hoy ny Filoham-pirenena ny alahady teo.