Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo :
Mampanantena fa havaozina ny Lalàna mifehy ny Serasera, ary tsy hisy ny fanakatonana fahitalavitra na fampielezam-peo.