Antenimieram-pirenena
Nolanian’ny depiote izay mivory tsy ara-potoana ny volavolan-dalàna manome ny Filohan’ny Repoblika ny fahefana manao lalàna amin’ny alalan’ny didy hitsivolana.