Politique

 Tsy hiandry ela ary tsy asiana andrasoandraso ny hanarenana ny renivohitra satria taratr'i Madagasikara i Antananarivo amin'ny maha renivohitra azy hoy ny ben'ny tanana vaovao Naina Andriantsitohaina

 

Fampandrosoana aingam-pandeha mifototra amin’ny fitsinjovana ireo tena marefo sy madinika : toa izany ny endriky ny politika entina hitantanana ny tanan’Antananarivo manomboka izao hoy ny ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina nandritra ny lanonana fametrahana azy tamin’ny fomba ofisialy, ny 16 janoary 2020.

 Tomponandraikim-panjakana ambony manodidina ny 1500 no horaisina mba hifanome tanana hitondra ny firenena amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy.

 Tsy vita irery ny fampandrosoana, ary ny fiaraha-mientana no ahafahana mampandroso hoy ny filohan’ny Repoblika ombieny ombieny. Taonan’ny fanatanterahana ireo velirano ny taona 2020 ka tompon’andraikim-panjakana ambony 1500 no ho raisina. Raha ny fanazavan’ny  Talen’ny Kabinetran’ny Fiadidiana ny Repoblika, Lova Hasinirina Ranoromaro,

 I Naina Andriantsitohaina izay natolotrin’ny vovonana IRK no ho ben’ny tanana an’Antananarivo mandririn’ny 4 taona, arakin’ny valin’ny fifidianana ben’ny tanana nambaran’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana teny Anosy ny 10 janoary 2020. Mpanolontsaina miisa 25 ihany koa no azon’ny vovonana IRK amin’ireo 55 mpikambana ao amin’ny filan-kevitrin’ny tanana.

 Taorian’ireo andrim-panjakana hafa toa ny Antenimierampirenena sy ny fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenana, ary ny governemanta, tonga niarahaba ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina sy Ramatoa vadiny ihany koa androany teto Ambohitsorohitra ireo mpikambana ao amin’ny Antenimierandoholona notarihan’ny filohany Rivo Rakotovao.

Mpikambana ao amin’ny andrim-panjakana roa : ny antenimierampirenena sy ny Fitsarana Avo Momba ny lalam-panorenana na HCC, tarihin’ny filohany avy no tonga niarahaba ihany koa ny Filoham-pirenena mivady ny 8 janoary amin’izao fahatratrarana ny taona vaovao 2020 izao. Tamin’izany no nanambaran’ ny Filoham-pirenena fa ahazo ny anjara fampandrosoany avokoa ny distrika rehetra. Efa misy ny teti-bola amin’izany, hoy izy.

Fanavaozana ny teny nomena sy fifanomezan-toky vaovao ho an’ny fampandrosoana ny firenena, izay no hamehezana ny fihaonan’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Andry Rajoelina sy ny governemanta tarihin’i Ntsay Christian

Ny tolakandron’ny 8 janoary 2020, nialoha ny filan-kevitry ny ministra no niarahaba sy nirary soa ny Filoham-pirenena mivady ny governemanta tarihin’i Ntsay Christian sy ireo ministra ao aminy, ho amin’ity taona vaovao ity.