Politique

19 ireo minisitra tafaverina ao anatin’ny governemanta. Solombavambahoakan’i Madagasikara roa hafa naverina ho mpikambana anatin’ny governemanta vaovao, ary iray no minisitra vaovao hanatevina amin’ny fanatanterahana ny politikam-panjakana ankapobean’ny sy ireo velirano nifanaovan’ny filoham-pirenena tamin’ny vahoaka malagasy.

Neken’ny filoham-pirenena Andry RAJOELINA ny omaly maraina, tetsy amin’ny lapam-panjakan’Iavoloha ny fametraham-pialan’ny Praiminisitra Christian Ntsay sy ny governemanta, izay mifanaraka amin’ny voalaza ao amin’ny andininy faha efatra amby dimam-polon’ny lalàm-panorenena malagasy.

Tontosa omaly ny fifamindram-pahefana teo amin’ny filohan’ny antenimieram-pirenena teo aloha, Jean Max RAKOTOMAMONJY, sy ny filohan’ny antenimieram-pienena vaovao Christine RAZANAMAHASOA.

Nosokafana tamin'ity androany ity ny fankalazana ny faha 60 taonan'ny antenimieran-doholona. Fanompom-pivavahana tao amin'ny Ekar Saint Joseph Mahamasina no nisantarana izany fankalazana izany.

Efa nampihatra ny pôlitika-pitsitsiana ny fitondrana hisorohana ny fandaniam-poana ny volam-bahoaka araka ny baikon’ny filohan’ny repoblika Andry RAJOELINA. Efa hita soritra izany teny anivon’ireo ministera sy ireo sampandraharaham-panjakana.

Efa nahitana fivoarana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara raha ny tsikaritr'ireo mpanara-baovao, raha niainga tamin’ny zava-nitranga teny amin'ny Antenimieram-pirenena ny talata teo.