Politique

Voafidy ho filohan’ny Antenimieram-pirenena i ramatoa Christine RAZANAMAHASOA ny talata teo nandritra ny fivorian’ireo solombavambahoaka teny amin’ny Antenimieram-pirenena. Lany zato isan-jato tsy nisy nitsipaka ny tenany nandritra izany.

Teo anoloan’ny kianjaben’ny Mahamasina no nifarana ny dian’ny BAREA ny sabotsy lasa teo. Teo no nisaoran’ny filoham-pirenena azy ireo, tamin’ny anaran’ny vahoaka Malagasy.
Nitondra avo ny voninahim-pirenena, nampiray ny malagasy, ary namela tantara eo amin’ny sehatry ny baolina kitra, sy ny tantaram-pirenena ny BAREA. Niaina ny tsy nampoizina ny BAREA sy ny Malagasy tsy vaky volo. Na tsy nitondra ny amboara nody aza ny BAREA, nandresy ny ekipa tamin’ny fahazoana ny fon’ny Malagasy rehetra manerana izao tontolo izao. Sambany tokoa tao anatin’ny 59 taona nahazoana ny fahaleovan-tena no niara nitepo, sy nitondra ny tanindrazana am-po sy an-tsaina toa ireny ny Malagasy.

Taorian'iny lanonana fanolorana fitaovana ho an'ny BFP iny, dia nihazo ny Centre d'écoute et de conseil juridique ny vadin'ny Filoham-pirenena sy ireo mpiara-dia aminy tao Toliara. Nisy fijoroana vavolombelona nataon'ireo vehivavy niharan'ny herisetra sy ny fandraisana an-tanana nataon'ny CECJ azy ireo.

 
Hatsaraina ny tranoben'ny tanora, homena sehatra ny fanatanjahantena, hamafisina ny fampiofanana. Isan'ny voaresaka ireo nandritra ny fitsidihan'ny vadin'ny Filoham-pirenena ny tranoben'ny tanora tao Toliara ny asabotsy teo. Io toerana io izay nahazo fampitaovana avy @ Fikambanana Fitia tamin'ny taona 2012 ary mbola voakajokaja fito taona aty aoriana.

Tonga naneho ny fiaraha-miory tamin’ny fianakavian’ireo niharam-boina noho ny fifanosehana tetsy Mahamasina ny filohan’ny repoblika Andry RAJOELINA sy ramatoa vadiny ny alin’ny 26 jona. Nitondra ihany koa fanampiana ho an’ireo naratra. Miara-ory amin’ny vahoaka ny fitondrana ary miara-mizaka koa. Nankahery ireo namoy Havana tsy fidiny, ny filoha ary nitondra ny teny famangiana ho azy ireo.

Ny fiaraha-midinika amin'ireo mpandraharahan’ny solika no vahaolana ahafahana manena ny vidin-tsolika eny anivon'ireo Toby mpaninjara hoy ny mpahay toe-karena nanazava ny firafitry ny vidin-tsolika eto amintsika. Ankoatry ny vidiny eo amin’ny iraisam-pirenena izay tsy miankina amintsika, efa manampy amin'ny fanenana ny vidin-tsolika ny fanjakana koa rariny raha ny fijerena ny saram-pitaterana sy ny tombom-barotra alain'ireo mpamatsy solika no hijerena vahaolana hoy ny fanazavana.