Politique

Les sénateurs ont finalement adopté la loi des finances initiale 2019, après un second examen. Par contre ils ont rejeté les deux amendements apportés par la Chambre Basse, touchant directement les intérêts des députés, notamment celui recommandant de doubler à 400 millions Ar le montant du budget à allouer aux Comités Locaux de Développement dont ils ont la gestion, ainsi qu’une hausse de 11 milliards Ariary de leur budget de fonctionnement.

Ambasady frantsay
Vaky bantsilana ny laingan-dry Ravalomanana !


Nivoaka tamin’ny fahanginany ny masoivoho frantsay ary mandiso marindrano ny fanasoketana sy fandotoana nentin’ny mpisahana ny serasera miaraka amin’ny kandidà Marc Ravalomanana, mahakasika ilay lazaina hoe raharaha mahavoasarangotra an’i Andry Rajoelina kandidà laharana faha-13 any amin’ny fitsarana ao Parisy.

Araka ny resaka farany mahakasika ilay famindram-pitantanana tamin’ny tale jeneraly vaovaon’ny paositra Malagasy, nametra-pitoriana ny tale jeneraly teo aloha. Manoloana izany anefa, nivaly omaly io fitoriana io, nandà tanteraka ny taratasy napetraka ny teo anivon’ny filakevim-panjakana.

Nodisoin’i Hajo ANDRIANAINARIVELO nandritra ny fandaharana Miara-manonja avokoa ny filazan’ny kandidà Marc Ravalomanana alina tao amin’ny fahitalavi-pirenena fa nanampy tamin’ny fananganana ny lapan’ny tanàna ny tenany tamin'ny fotoana naha filoham-pirenena azy, ary hametraka fitsinjaram-pahefana tena izy raha tany ka lany eo. Vaky bantsilana arak’izany fa tsy marina avokoa ireny fanehoan-keviny ireny.

Maro ny olona no misafidy miaraka amin'i Andry Rajoelina noho ny vina izay efa napetrany hatramin'izay mba hampandrosoana an'i Madagasikara.
Koa rehefa nandinika sy namakafaka lalina ny tantaram-pirenena i Jean OMer Beriziky dia nisafidy ny hifidy ny kandidà Andry Rajoelina, satria izy irery no afaka hanala an'i Madagasikara anaty fahantrana.

Hamerina ny fahazavana eo amin'ny fiainan'ny Malagasy aho.

Handresy ny aizina amin'ny soa sy ny fitiavana satria mendrika izany ny Malagasy.