Politique

Le Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a quitté le pays dans la matinée du 31 mars 2019 pour le Sénégal. En effet, il est l'invité d'honneur de la cérémonie d'investiture du Président Sénégalais, Macky Sall, et aussi de la célébration des 59 ans d'indépendance du pays.

Ny fampielezankevitra, ny fampielezankevitra alohan’ny fotoana ary ny fiomanana amin’ny fampielezankevitra.  Mazàna dia toa mitovy ny fiheveran’ny olompirenena ireo teboka telo voatanisa ireo, toy izao ny fintim-panazavana mikasika izany avy amin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny CENI, dia ny filoha lefitra, Thierry Rakotonarivo.

Tonga eto an-tanindrazana ny andiany voalohany amin’ireo vehivavy malagasy niasa nefa niharitra fampijaliana avy amin’ny mpampiasa azy ireo tany Koweït. Miisa 46 izy ireo ary mbola misy 76 ireo izay mbola miandry ny fampodiana azy eto Madagasikara.

862 ny isan'ireo taratasy firotsahankofidiana ho solombavambahoaka voaray nanerana ny nosy. 803 amin'ireo no neken'ny CENI foibe fa kandida handray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Antotan-taratasy fangatahana hirotsaka ho fidiana miisa 59 kosa no nolavina. Maro no antony nandavana ireo antontantaratasy ireo raha ny fanazavana nomen'ny mpikambana eo anivon'ny CENI foibe : tao ireo kandida tsy nahaloa ny saran'ny firotsahan-kofidiana 5 tapitrisa ariary, misy ihany koa ireo kandida tsy madio ara-pitsarana.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,  Ntsay Christian, a représenté le Président de la République lors de la cérémonie de commémoration du 44ème  anniversaire de l’assassinat du Général Ratsimandrava, à Ambohijatovo.

Ireo fihaonana manokana notanterahan'ny Filoham-pirenena Malagasy Andry Rajoelina nandritra ny Fihaonana an-tampony faha roa amby telopolon’ny Vondrona Afrikanina

Ankoatr'ireo fivoriam-be iraisan'ny rehetra anjara, dia misy ihany koa ny fihaonana manokana tanterahin'ny Filoha Andry Rajoelina amin'ireo Filoham-pirenena afrikana maro, ireo lehibena fikambanana iraisam-pirenena, ary ireo mpandraharaha ara-toekarena sy mpampiasa vola vahiny izay liana hifandrimbona amin'i Madagasikara.