Politique

Nanamafy ny Ministry ny Serasera sy ny Kolontsaina omaly fa tsy hanova ireo fehin-kevitra voahangona nandritra ny fakan-kevitra momba ny lalàna mifehy ny serasera.
Anisan’ny fanovana nentina, ny fanovana ho ny anaran’ilay lalàna ho “loi relative à la Communication médiatisée” raha toa ka “code de la Communication médiatisée” izy teo aloha. Nasiam-panitsiana toy izany koa ohatra fampiakarana ho dimy ny isan’ny solontenan’ny orinasa fanaovan-gazety tsy miankina eo anivon’ny fahefana mpandrindra ny serasera na ny ANRCM raha toa ka telo izany teo aloha.

Tatitry ny filankevitry ny minisitra ny 25 jolay 2019

Ho entitra amin’ny fikajiana sy fitandroana ny fandaniam-bolam-panjakana ny filoham-pirenena Andry RAJOELINA
 
Entitra ny Filoham-pirenena ny amin’ny fitantanana sy ny fandaniana ny volam-panjakana eny anivon’ny ministera isan-tsokajiny ka tokony hampiharina hoy izy ny atao hoe : « Mercuriale des prix dans la gestion des marchés publics ».

19 ireo minisitra tafaverina ao anatin’ny governemanta. Solombavambahoakan’i Madagasikara roa hafa naverina ho mpikambana anatin’ny governemanta vaovao, ary iray no minisitra vaovao hanatevina amin’ny fanatanterahana ny politikam-panjakana ankapobean’ny sy ireo velirano nifanaovan’ny filoham-pirenena tamin’ny vahoaka malagasy.

Neken’ny filoham-pirenena Andry RAJOELINA ny omaly maraina, tetsy amin’ny lapam-panjakan’Iavoloha ny fametraham-pialan’ny Praiminisitra Christian Ntsay sy ny governemanta, izay mifanaraka amin’ny voalaza ao amin’ny andininy faha efatra amby dimam-polon’ny lalàm-panorenena malagasy.

Tontosa omaly ny fifamindram-pahefana teo amin’ny filohan’ny antenimieram-pirenena teo aloha, Jean Max RAKOTOMAMONJY, sy ny filohan’ny antenimieram-pienena vaovao Christine RAZANAMAHASOA.