“Tsy manaraka ny fepetra araka ny tokony ho izy ny fanendrena ny tale jeneraly vaovao” hoy ny nambaran’i Rakotomalala Nirina Augustin, tale jeneralin’ny Paositra Malagasy teo aloha.

 Antony nametrahan’ity farany ity fitoriana eny anivon’ny filankevim-panjakana izany, fa tsy midika akory hoe tsy manaiky ny hipetrahan’ny tale jeneraly vaovao izy na koa tsy manaiky ny famindram-pahefana natao ny 05 desambra 2018 teo, araka ny nambarany hatrany.

Aminy manokana, “ho fantatra ao anatin’ny andro vitsy ny didy havoakan’ny fitsarana mifanaraka amin’ity raharaha ity, koa tsy hitany ny hanaovana amboletra ny famindram-pitantanana”.

Nampiany koa hoe manana ny traikefa amin’ny lafiny paositra izy ka tsy misy hadisoany noho izany tamin’ny asa nataony. Manoloana izany anefa, miantso ny mpiasa rehetra ny tale jeneraly teo aloha mba tsy hikorontana amin’izany toe-javatra izany, mba tsy hisian’ny fisaraham-bazana.


Felaniaina Tiavina.