Hamerina ny fahazavana eo amin'ny fiainan'ny Malagasy aho.

Handresy ny aizina amin'ny soa sy ny fitiavana satria mendrika izany ny Malagasy.

Mendrika filoham-pirenena tanora, mavitrika sy mitodi-doha any amin'ny ho avy ary vonona hanolo-tena ho an'ny fanavotana ny firenena.

Masina ny Tanindrazana.
Tsy maintsy tafita i Madagasikara.