Ambasady frantsay
Vaky bantsilana ny laingan-dry Ravalomanana !


Nivoaka tamin’ny fahanginany ny masoivoho frantsay ary mandiso marindrano ny fanasoketana sy fandotoana nentin’ny mpisahana ny serasera miaraka amin’ny kandidà Marc Ravalomanana, mahakasika ilay lazaina hoe raharaha mahavoasarangotra an’i Andry Rajoelina kandidà laharana faha-13 any amin’ny fitsarana ao Parisy.


Toy izao ny dika teny malalak'izany fanambarana izany : "Manoloana ny fihanak’ireo vaovao tsy marina ampidirana an’i Lafrantsa, ary nahely nandritra ny andro maro izay tamin’ireo haino aman-jery malagasy, vaovao lazaina fa fahatongavan’ny manamboninahitry ny polisy telo lahy hirakin’ny fitsarana frantsay eto Madagasikara ka hoe nitondra fiantsoana ho ana mpilatsaka ho fidiana iray mba hiatrika ny fampanoavana any Parisy, dia manamafy ny masoivoha frantsay fa tsy mitombona io vaovao io.


"Araka ny fantatray, tsy misy amin'ireo kandidà no manana raharaha eo anivon’ny fitsarana frantsay. Ny masoivoha frantsay toy ireo mpiara miasa amin’ny Madagasikara rehetra dia miantso ireo kandidà hanao fampielezan-kevitra amin’ny fomba mihaja, sy mifantoka amin’ny fampiadiana hevitra."


Tsara ny manamarika fa tsy misy akony velively amin’ireo mpomba an’I Andry Rajoelina ny stratejia toa itony. Paik’ady efa mahazatra fa fanaon-dry zareo ankilany, entina mandoto sy manimba ny kandidà noho ny tahotry ny faharesena.


S.I.