Nanamarika ny fihaonana teo amin'ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ireo kaompanian-tsolika tetsy amin'ny lapan'Ambohitsorohitra araka ny efa nambaran'ny filoham-pirenena Niara-nidinika tamin'izany ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny governemanta nahitana ny Praiministra Christian Ntsay,

ny minisitry ny angovo ny rano ary ny akoran'afo, ny minisitry ny fanajariana ny tany ary ny Solon-tena avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Fihaonana izay nahavitana avy hatrany dingana ho amin'ny fanenana ny vidin-tsolika sy ny saran'ny herin'aratra.