EDITO

  • Fankahalana bontolo fotsiny ihany !

    Mapametra–panontaniana mihitsy ankehitriny hoe  mba misy fitiavan-tanindrazana ihany ve na dia kely monja aza amin’ireo mpanao politika sasany eto Madagasikara ? Isaky ny misy fanapahan-kevitra na asa ataon’ny fitondràna dia fanenjehana bontolo hatrany no setrin’izany fa tsy adihevitra mitondra mankany amin’ny tolo-kevitra mahasoa ny be sy ny maro.

    Lire la suite...


Pejy vaovao no misokatra ho an'i Madagasikara malalantsika.
Havadintsika ho asa ireo VINA napetraka. Ataontsika toy ny hazo midoroboka ka ny ravina no mihintsana hanara-taona. Fa ny fakany dia hampijoro hatrany sy ho fototra iorenan'ny soa toavina Malagasy.


Efa nandresy ny demokrasia koa tsy hanaiky ho saraham-bazana sy ampirafesina isika ary ho alavirintsika ny fankahalana. Hiray hina isika, handroso fa tsy hihemotra.
Pejy hiarahantsika hanoratra ny tantara vaovao ho an'ity nosy malalantsika ity.
Satria mendrika hanana ho avy tsara sy mamiratra ny vahoaka Malagasy.
Mirary taom-baovao sambatra ho antsika rehetra!

Andry Rajoelina.