Société

Maro amin’ireo olona no misafidy ny ijery fampisehoana rehefa tonga ny alatsinain'ny pentekosta tahaka izao. Betsaka ihany koa ny mpikarakara hetsika aman-danonana sy ireo toerana mety ahitana izany, tamin’ity androany ity.

Tontosa  teo amin’ny kianjaben’ny Mahamasina ny androm-bavaka iraisam-pirenena. Firaisan’ny fiangonana sy ireo fikambanana kristiana rehetra maneran-tany izy ity, ary fandraisan’andraikitry mpino kristianina amin’ny fampandrosoana ny firenena.

Tapaka nandritry ny filankevitry ny minisitra, ny 22 mey 2019, izay filankevitry ny minisitra voalohany ivelan’Antananarivo, araka ny fampahafantarana nataon’ny Fiadidiana ny Repoblika fa olona miisa 1.500.000 no hahazo rano fisotro madio mialoha ny faran’ny taona 2019 ary vola  mitentina 56 tapitrisa ariary no tetibola entina amin’izany.

Miroso amin’ny fanatsarana ny fomba fitanana vonjimaika ireo olona hanaovana famotorana ny polisim-pirenena. Ka taorian’ny fifanarahana nifanaovan’ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka Malagasy sy ny  « Association pour la Prévention de la Torture » (APT) any Genève misahana ny ady amin’ny fampijaliana ny volana oktobra tamin’ny taon-dasa dia nametraka fomba fiasa vaovao ny polisim-pirenena nanomboka ny 13 mey teo.

Ny andron'ny 8 mey no natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny Vokovoko mena. Raha ny teto Madagasikara, teny amin’ny zaridainan’Antaninarenina no nankalazana izany. Nanome voninahitra ny fankalazana ny vadin'ny Praiministra, Ramatoa Lea Ntsay, nisolo tena ny vadin'ny Filohampirenena, Ramatoa Mialy Rajoelina izay Filoha am-boninahitry ny Vokovoko mena malagasy. Niantso ny Malagasy rehetra noho izany Ramatoa Mialy Rajoelina tamin'ny hafatra nampitondrainy ny vadin'ny Praiministra mba hifanome tànana amin'ny Vokovoko mena malagasy amin'ny fanasoavana ny mpiara-belona.

« J'ai mis un point d'honneur à équiper l'Armée malagasy de matériels aux normes afin qu'elle puisse exercer efficacement son devoir : celui de protéger le peuple et servir la Nation.  Nous devons être fier des efforts accomplis par notre armées », a déclaré le Président de la République le 05 mai 2019. Le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, s'est en effet rendu au quartier général du « Bataillon Interarmes de l'Armée » malagasy à Ihosy (BIA) pour assister à la cérémonie de déploiement.