Société

Vahoaka analik'isa no tonga nitsena ny Barean'i Madagasikara teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny sabotsy teo. Adim-pamataran'andro maro vao tafavoaka teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny Barea.

La Secrétaire Générale du gouvernement, Madame Rondro Lucette Razanadrainiarison, a effectué le 10 juillet 2019 une visite d’une station de distribution d’eau potable sise à Amoron’Akona By-Pass, pour y constater de visu les avancements des travaux de construction, qui s’exécutent sous la tutelle du ministère de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures, et en collaboration avec la Jirama.

Hamolavola lalàna ahafahana mametraka ho laharam-pahamehana ny fandrasaina anjaran’ireo orinasa amin’ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ny fampandrosoana maharitra ny minisitera ny indostria, raha ny tatitra nataony omaly. Maro amin’ireo orinasa eto Madagasikara mantsy no tsy mandray anjara amin’ny fampandrosoana ara-tsosialy akory na dia voafaritra ao anatin’ny bokin’andraikitry ny orinasa aza ny tokony hanatanterahina izany.

Natokana ho andro iraisam-pirenena amin’ny fampihenana ny fampiasana ny harona plastika sy ireo akora plastika samihafa ny andron’ny 03 jolay. Raha ny eto amintsika no jerena, betsaka ireo mbola mampiasa akora plastika sy manary izany eny rehetra eny, ka zary manimba ny tontolo iainana. Anisan’ny mandoto ny tontolo iainana tokoa ny fampiasana ny akora plastika satria tsy mety levonina toy ny akora hafa izy ireny.

113 ireo tranga na pesta teto Madagasikara ny 1 aogositra 2018 ka hatramin’ny volana mai 2019. Raha tsiahivina, nahatratra aman’arivony ireo tranga na pesta ny taona 2017 nandritra ny fotona nampirongatra ny valan’aretina pesta ny taona 2017.

Tsy namela irery ireo fianakaviana tra-pahoriana ny fitondram-panjakana. Omaly, tonga nankahery ireo havan’ireo namoy ny ainy ny Filohan’ny Repoblika, Andry RAJOELINA mivady, sy ireo mpikambana eo anivon’ny Governemanta, ary ireo mpiara-miasa amin’ny filoha eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika, teny amin’ny Petit Palais tao Mahamasina . Ny Filoha Andry RAJOELINA no nitondra ny teny fampihononana ho an’ireo fianakavian’ny maty.