Société

Tsy azoko natao ny nijery fotsiny ny fahasahiranana sy ny zava-manjo ireo vahoaka noho ny loza ara-boajanahary izay nitranga tany amin'ny tapany avaratry ny Nosy. Izany indrindra no nandefasako iraka manokana tany Ambilobe izay notarihan'ny Solombavambahoaka Jocelyne Maxime nanao vonjy rano vaky nitondra fanampiana sy ahafahana manamora ny fahasahiranan'ireo vahoaka.

Aujourd'hui 01 janvier 2019, s'ouvre la page d'un nouveau livre pour notre patrie. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle Histoire de Madagascar.
Nous transformerons notre vision en actions.


Pejy vaovao no misokatra ho an'i Madagasikara malalantsika.
Havadintsika ho asa ireo VINA napetraka. Ataontsika toy ny hazo midoroboka ka ny ravina no mihintsana hanara-taona. Fa ny fakany dia hampijoro hatrany sy ho fototra iorenan'ny soa toavina Malagasy.

Fianakavianay, namanay ary zanakay ianareo eto amin'ny Akamasoa.

Izany no iarahanay dimy mianaka mankalaza ny noely miaraka aminareo isan-taona.
Mino sy manantena aho amin'izao andro nahaterahan'ny mpamonjy izao fa hanana ny ho avy mamiratra i Madagasikara.

Ny faniriantsika dia mba hifankatia ny Malagasy rehetra, hifanome tanana hanavotra an'i Madagasikara malalantsika ary hiaraka hikatsaka ny soa iombonana.

 

Comme tous les ans, le Président Andry Rajoelina n’a pas oublié les enfants des membres des personnels de ses sociétés Viva, Injet et Domapub.
A l’occasion de la fête de la nativité, des jouets ont été offerts ce lundi 24 décembre aux enfants de ses employés par le président Andry Rajoelina en personne, en sus des traditionnels paniers garnis et sacs de riz donnés comme chaque année aux parents. L’ensemble des personnels a, auparavant, présenté un cadeau au Président fondateur de ces trois entreprises en sa qualité de Raiamandreny, et afin de marquer ce moment merveilleux passé entre lui et les employés de ses sociétés avec leurs familles.