Société

Aussitôt après l’accident survenu à un hélicoptère à Anadabo, dans la Commune Rurale d’Isinko, entre Tsaratanàna et Andriamena, le Président de la République Andry Rajoelina a mis un autre hélicoptère  à la disposition des équipes de secours pour le transport des blessés vers la capitale. Une évacuation qui avait un caractère d’urgence.

Tsy azoko natao ny nijery fotsiny ny fahasahiranana sy ny zava-manjo ireo vahoaka noho ny loza ara-boajanahary izay nitranga tany amin'ny tapany avaratry ny Nosy. Izany indrindra no nandefasako iraka manokana tany Ambilobe izay notarihan'ny Solombavambahoaka Jocelyne Maxime nanao vonjy rano vaky nitondra fanampiana sy ahafahana manamora ny fahasahiranan'ireo vahoaka.

Aujourd'hui 01 janvier 2019, s'ouvre la page d'un nouveau livre pour notre patrie. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle Histoire de Madagascar.
Nous transformerons notre vision en actions.


Pejy vaovao no misokatra ho an'i Madagasikara malalantsika.
Havadintsika ho asa ireo VINA napetraka. Ataontsika toy ny hazo midoroboka ka ny ravina no mihintsana hanara-taona. Fa ny fakany dia hampijoro hatrany sy ho fototra iorenan'ny soa toavina Malagasy.

Fianakavianay, namanay ary zanakay ianareo eto amin'ny Akamasoa.

Izany no iarahanay dimy mianaka mankalaza ny noely miaraka aminareo isan-taona.
Mino sy manantena aho amin'izao andro nahaterahan'ny mpamonjy izao fa hanana ny ho avy mamiratra i Madagasikara.

Ny faniriantsika dia mba hifankatia ny Malagasy rehetra, hifanome tanana hanavotra an'i Madagasikara malalantsika ary hiaraka hikatsaka ny soa iombonana.