Société

Tsy maintsy ho vita mialohan'ny 26 jona 2020 ny rovan'i Manjakamiadana. Natomboka teny anatirova ny marainan’ny 11 aprily 2019 ny asa fanamboarana ny Rova. Fanamby efa napetraka ny hamerenana amin'ny endriny fahiny ity vakoka reharehan'ny firenena ity hoy ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny lanonana ka tsy maintsy tontosa.

Hisy ny lamina manokana hampidirana rano fisotro madio hoan’ny faritra atsinanana sy andrefan’Antananarivo.

Manana olana eo amin’ny famatsiandrano fisotro madio ny faritra atsinanana sy andrefan’Antananarivo toy ny etsy Ambohimangakely, Ambatomaro, Ambohibe Ilafy, Itaosy, Fenoarivo, Ampitatafika, Ambohimahitsy ary Ambohitrimanjaka.

Henjehina araka ny làlana velona ireo mpanondrana sy ireo nahatonga ny fandefasana ireo vehivavy Malagasy miasa any ivelany ka manana olana sy nijaly ary hanonitra ny karama sy voarain’ireo mpiasa sy ny lany rehetra amin’ny fikarakarana ireo vehivavy Malagasy izy ireo .

Le Président de la République Malagasy, Andry Rajoelina,  est descendu avec des techniciens aujourd’hui dans la matinée sur les lieux où est prévu de se tenir la grande messe avec le Pape François. Ce terrain est situé à Soamandrakizay Androhibe, une propriété de l’Eglise catholique romaine. 

Le Saint-Père arrivera chez nous dans la soirée du vendredi 6 septembre. Il sera accueilli à l’aéroport d’Ivato par le couple présidentiel ainsi que par les représentants de l’église catholique. C’est la révélation faite par le Nonce Mgr Paolo Rocco Gualtieri, lors d’un point de presse dans l’après midi du 27 mars, à Ivandry.

Ny antotan’isa navoakan’ny INSTAT dia milaza fa ny antsasamanilan’ ny Malagasy dia miaina ao anatin’ny fahantrana tanteraka. Araka ny fampanantenana nataon’ny filohampirenena dia tsy maintsy apetraka ireo tetik’asa hamonjena ny amehana ara-tsosialy « Plan d’urgence sociale » sy tan-tsoroka ho fanampiana ny vahoaka malagasy sy fitsinjovana manokana ireo tena marefo sy mahantra. Famantsiam-bolan’ny Fanjakana Malagasy no nentina nanatanterahana izany. 16 500 taonina ny vary no efa tonga ary hamidy arivo ariary (1 000 Ar) ny kilao.