Noraisin'ny Filoha Frantsay EMMANUEL MACRON tao amin'ny lapan'i ELYSEE ny Filoha ANDRY RAJOELINA.